• 2/24/2018 - B2R Encinitas @ Anytime Fitness
  • 3/4/2018 - B2R Encinitas @ Moonlight Beach & Solana Beach
  • 3/22/2018 - B2R Encinitas @ El Camino Creek Elementary School
  • 3/22/2018 - B2R Encinitas @ Encinitas City Library
  • 3/24/2018 - B2R Encinitas @ Carlsbad Flower Fields
  • 4/5/2018 - B2R Encinitas @ Taste of Leucadia