• 12/12/2018 - B2R Encinitas @ Bushfire Kitchen La Costa
  • 12/27/2018 - B2R Encinitas @ Encinitas City Library
  • 1/19/2019 - B2R Encinitas @ Legoland California
  • 1/19/2019 - B2R Encinitas 1st Annual Piano & Kids n Keys Showcase!
  • 1/22/2019 - B2R Encinitas @ Bushfire Kitchen La Costa
  • 1/24/2019 - B2R Encinitas @ Encinitas City Library